IMG_5085

Photographer: Montrell Layne
Instagram: Mlaynephotography
Outfit: Fashionnova
Instagram- Fashionnova
Hair: Jasmine Robertson
Instagram: Jasthestylist